G-GYM

Vanaf dit seizoen starten we met lessen g-gym. Hierbij gaan we voor een brede doelgroep: kinderen/jongeren van 6-12 jaar met een mentale beperking, auditieve beperking, fysieke beperking en/of ASS. We spelen in op de noden van de gymnasten zelf . Maar dat neemt niet weg dat we ook gebruik maken van de gymnastische programma’s aangeboden door Gymfed, zoals Kidies, Gymtopia, Gymstars, ... Iedereen is welkom na een intakegesprek met de trainers.