Kleuters

Kidies

(2,5jaar tot en met 5 jaar)

Onze kleuters werken vooral aan de algemene bewegingsopvoeding die een positieve invloed heeft op de ontwikkeling, zowel psychomotorisch als sociaal.

Tijdens uitdagende bewegingssituaties in de lessen komen de fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod in een aantrekkelijk lesprogramma op maat van je kleuter.

Naast de algemene bewegingsvaardigheden is er uiteraard aandacht voor de typische basis van de gymnastiek, zoals een koprol, evenwichtsoefeningen op de bank en de balk, zwaaien aan het rek, enz.

Ons kleuteraanbod is gebaseerd op de volgende 2 erkende kleuterbewegingsprogramma’s:

 page8image18950720
Wij zijn erkend als MULTIMOVE sportclub Onze lesgevers hebben hiervoor bijkomende opleidingen gevolgd.Multimove biedt 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt. Tijdens uitdagende bewegingssituaties in de Multimovelessen komen de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod. Dit zijn ze alle 12: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien Stuk voor stuk basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en bevorderen. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

page8image18950512

Kidies is het kleuterprogramma van Gymfed. Onze lesgevers hebben hiervoor bijkomende opleidingen gevolgd.

Samen streven we ernaar kinderen op een toffe en kwaliteitsvolle manier te laten bewegen, waarbij ze op ontdekking kunnen gaan, openbloeien, zelfvertrouwen ontwikkelen, plezier beleven en leren.
Kidies biedt leuke en gevarieerde lesinhouden aan in verschillende domeinen. Hiermee wordt zowel de algemene motorische ontwikkeling (springen, lopen, vangen, heffen, trappen, duwen, …) van de kinderen gestimuleerd alsook leren ze hun eerste gymnastiekvaardigheden (koprol, zwaaien, rad, …).
Kleuterturnen met Kidies vormt zo de perfecte voorbereiding om na de kleuterklas gymnastiek te blijven beoefenen, of dient als sterke basis voor andere sporten.