Turn- en danskamp 2023

Dit kamp is volzet. Je kan je kind wel op de wachtlijst laten zetten. Als er dan toch een plekje vrijkomt, dan kan u kind alsnog meedoen. Hiervoor kan je mailen naar info@vrankenvrijhoevenen.be

Ook dit jaar organiseren we weer een eigen turn- en danskamp. Het is een week vol sport- en spelplezier, waarbij we naast turnen en dansen ook nog Free Running geven. We wisselen de sportmomenten af met andere spelen en rustmomenten. En we sluiten vrijdag af met een leuk toonmoment voor (groot)ouders, familie, vrienden … .

Periode: 21 t.e.m. 25 augustus 2023

Leeftijd: geboortejaar 2011 t.e.m. 2016

Wanneer:

 • Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16.00 uur
 • Vooropvang van 8.00 tot 8.45 uur (inschrijven verplicht)
 • Lunchpauze tussen 12 en 13 uur. Iedereen blijft ineten.
 • Na-opvang van 16.15 tot 17.00 uur (inschrijven verplicht)
 • Toonmoment voor ouders op vrijdag 25/8

Waar:  Nieuwe Gymhal, PJ Tijsmanslaan 16 – 2940 Hoevenen

Kostprijs:

 • 165 EUR/ kind.
 • Vanaf 2de kind van hetzelfde gezin: 155 EUR/ kind.
 • Voor en na-opvang: 2 euro/opvangmoment
 • T-shirt inbegrepen en gans de dag staat er water ter beschikking.
 • Betaling via overschrijving op rekeningnummer BE04 1850 2275 0131 met vermelding van: turndanskamp2023 + naam kind.
 • Kom je in aanmerking voor sociaal tarief, neem dan apart contact op via info@vrankenvrijhoevenen.be (uw vraag wordt vertrouwelijk behandeld!)

Inschrijven en annuleren:

 • Ook niet-leden welkom.
 • De inschrijving is pas definitief na betaling binnen 5 werkdagen
 • Max 40 inschrijvingen
 • Annuleren enkel mogelijk wegens onvoorziene omstandigheden mits voorleggen van een bewijs (doktersattest,…) binnen de 5 werkdagen.
 • Bevestiging van de inschrijving gebeurt via mail

Afspraken:

 • Alle deelnemers zijn verzekerd, behalve voor schade aan brillen en kledij.
 • Bij een ongeval: onmiddellijk met een dokter contact opnemen en ongevallen-aangifte binnenbrengen op het secretariaat.  Dit moet binnen de 5 werkdagen bij Gymfed toekomen.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van gsm’s e.d. Laat deze dus thuis!
 • Kinderen dienen de afspraken die bij de start van het kamp afgesproken zijn te volgen. Bij storend gedrag worden de ouders op de hoogte gebracht. Indien er geen verbetering is, kan men uitgesloten worden.

Meebrengen naar het kamp:

 • lunchpakket
 • drinkenbus
 • koek-fruit
 • binnen: turnpantoffels of blote voeten
 • buitenschoenen (voor spelletjes)
 • zonnecrème, pet, kleine handdoek, reservekledij

Kledij tijdens het kamp: sportieve kledij , haar bij elkaar

Voor vragen kan u terecht bij :

Secretariaat : Uten – Kegels, Rode Hoevelaan 47 – 2940 Stabroek

Coördinatoren : Inge 0477/687.999 , Tim 0497/541.924

Mail: turnkamp@vrankenvrijhoevenen.be